Tuesday, May 19, 2015

ĐỜI ANH BẠN GIÀMười năm bằng hửu đất cờ hoa,
Bản thân gốc Đức vốn hiền hoà,
Phi công ngày trước tàu thương mại,
Lúc hưu rảnh rổi bán đất nhà,

Vài tháng gặp nhau ra quán rượu,
Kể chuyện đời xưa thưở bôn ba,
Buồn thay bạn sớm xa dương thế,
Bỏ lại vợ nhà nỗi xót xa.

VÂN NGUYỄN. MAY 18, 2015 . 5.20 PM.
VIẾT KỶ NIỆM  TOM  BUTCHER, MYRTLE BEAC , S.C.