Saturday, May 16, 2015

PHÚT VUI ĐỜI HƯU TRÍNgày hưu xứ Mỹ cũng du di,
Lắm kẻ giàu sang chẳng ngại gì,
Về hưu thật sớm đi đây đó,
Hưởng thụ đời nhân khó kẻ bì?

Thời nước Mỹ đi vào suy thoái,
Biết bao người phải nỗi lao đao,
Bây giờ chẳng biết tính sao,
Nghĩ hưu chưa độ đi vào tuổi hưu?

Bao năm cày cấy rồi cũng đủ,
Con cái giờ đây cũng lớn rồi,
Làm thêm cũng thế mà thôi,
Vợ chồng nên hưởng một đời vui chơi ?

VÂN NGUYỄN. MAY 14, 2015. 12.45 PM.
VIẾT TẶNG TONY HIẾU & MAI TRINH (BÉ HAI) CHSHD, RIVERSIDE.