Sunday, May 10, 2015

BÊN ĐỜI TUỔI HẠC


Chuổi ngày xa xứ lửng lờ trôi,
Trường xưa cách biệt những năm rồi,
Tuổi hạc bên đời nơi đất Mỹ,
Còn đây đồng nghiệp cũng vui thôi,
Thỉnh thoảng thầy trò khơi thế sự,
Cà phê bia đắng thưởng cuộc đời,
Nhớ buổi năm xưa rời bỏ xứ,
Bây giờ nỗi nhớ ngỡ đầy vơi.


VÂN NGUYỄN. MAY 6 , 2015. 5.00PM.
VIẾT KÍNH TẶNG THẦY VŨ NGỌC PHAN,  THẦY NGUYỄN TRÍ  LỤC

                                 THẦY LÝ AN LỢI, CGSHD, USA