Thursday, May 7, 2015

ÉP MÍA


Dân Mỹ ngày nay vẫn lỗi thời,
Còn người ép mía một vài nơi,
Sức lực tiêu hao rời rã mệt,
Văn minh cỗ đại chết lâu rồi?
Muốn thử mía đường khơi ký ức,
Ngờ răng chẳng cứng để nhai chơi,
Thấy thèm nên phải dùng tay kéo,
Bánh xe lăn được mới đã đời?

VÂN NGUYỄN. MAY 6, 2015. 12.02 PM.         

VIẾT TẶNG  BS ÂU HỒNG ANH CHSHD, CALI.