Monday, May 4, 2015

BỐN MƯƠI NĂM KỶ NIỆMBốn thập niên lúc vừa xong pháo cưới,
Thời gian trôi vận nổi tới vận chìm,
Bỗng giật mình hồi tưởng tuổi hoa niên,
Rồi gẫm lại chuyện tình duyên ngày trước,

Định mệnh đời trên chuyến đò xuôi ngược,
Dòng Hậu giang kết nối bước tơ lòng,
Tới buổi nầy râu tóc bạc răng long,
Nơi đất khách quê người trong định số,

Ước mơ nhiều từ lúc thời bé nhỏ,
Đời nhân sinh lặng lẻ chuổi ngày trôi,
Như áng mây cứ bay mãi bên trời,
Bốn mươi năm hãy còn nơi kỷ niệm.


VÂN NGUYỄN. MAY 3, 2015. 10.45 PM.