Thursday, June 4, 2015

ĐẠI CA THAY


Cuộc sống Đại Ca một không hai,
Oanh liệt một thời có gì sai ?
Chí hùng ngang dọc ngày non trẻ,
Giang hồ một cõi kẻ râu mày,

Ngược xuôi đây đó đầy vệ sĩ,
Hình dung cái thưở Đại Ca Thay,
Vang danh “tứ đại” hàng đệ nhứt,
Vắng tiếng vì đâu những năm dài?


VÂN NGUYỄN. JUNE 3, 2015.