Thursday, June 4, 2015

CAO BỒI NAM BẮC CA-LI
Cao bồi miền bắc tới Hà-wai,
Đất không rộng đủ để ra oai,
Chăn bò cưởi ngựa vai súng ngắn,
Tạm có mỹ nhân tặng hoa lài,


Trời nam việc gái cũng như trai,
Phái nữ xem ra cũng khá hay,
Ci-gar nhả khói bay theo gió,
Co-gnac trên tay đọ sức tài.


Lúc nước cờ hoa thời mở ngõ,
Người dân Giao-Chỉ có bi ai,
Đến đây mang lại tài sức mọn,
Lưu danh tiếng tốt đã bao ngày.

VÂN NGUYỄN. JUNE 3, 2015.