Saturday, June 13, 2015

CÔ BÉ BẢY MƯƠI
Ai ngờ cô Bé tuổi bảy mươi ?
Viễn du đây đó để rong chơi,
Hoa Kỳ với Bỉ đường cách trở,
Đến đây họp bạn với nụ cười,

Hoàng Diệu lúc xưa vừa mới mở,
Tuổi xanh cô sớm bước vào rồi,
Bây giờ thất thập thời hưu trí,
Gặp lại đồng môn dỉ vãng khơi.VÂN NGUYỄN. JUNE 5, 2015 . 5.25 PM.

VIẾT TẶNG CHỊ TRẦN THỊ BÉ CHSHD, CGSHD, BELGIUM.