Sunday, June 14, 2015

BÀI THƠ CHÚC THỌ
Một bà vừa chớm síx-ti-nai,
Hôn phu yêu quý những năm dài,
Lục cửu gẫm đời mai mắn nhỉ ?
Còn mừng cháu nội đã là trai,

Sống đời xứ Mỹ nầy chẳng phí,
Thời hưu tuổi hạc chỉ tiêu xài,
Ước muốn không là trăm niên kỷ,
Cần đời cửu lục cõi trần ai.


VÂN NGUYỄN. JUNE 13, 2015. 10.45 PM.
VIẾT TẶNG CHỊ NGỌC HÀ  CHSHD (60-67). SANTA ANA.