Saturday, June 20, 2015

CONGRATULATIONSThằng cháu ngoại năm nầy trông lớn hẳn,
Buổi ra trường đất Mỹ hãy còn teen,
Mừng cho nó trong lứa tuổi hồn nhiên,
Nói tiếng Việt còn chưa liền ba chữ,

Ngày càng lớn chắc nó cần các thứ,
Tặng đôi trăm cho nó được niềm tin,
Rằng có ông để ý tới chuyện mình,
Cố gắng nữa cho chương trình học vấn.


VÂN NGUYỄN. JUNE 19-2015. 1.05 PM.
VIẾT KỶ NIỆM VINCENT RA TRƯỜNG JUNE 18-2015. FV, CA, USA.