Wednesday, June 24, 2015

NGÀY DÀNH CHO CHANgày đặc biệt dành cho thân phụ,
Để nhớ về công dưỡng đàn con,
Từ thời bé bỏng còn non,
Đến khi con được vuông tròn lớn khôn.

Người cha Việt thấy lòng hoan hỉ,
Được có ngày nước Mỹ vinh danh,
Đàn con tề tựu vây quanh,
Tiệc tùng quà cáp riêng dành cho cha.


VÂN NGUYỄN . JUNE 24-2015 . 5.20 AM .
VIẾT KỶ NIỆM FATHER'S DAY JUNE 21-2015 .USA