Wednesday, June 24, 2015

TÌNH HẬN
Người thiếu phụ vốn miền quê Cầu Lộ,
Tuổi trăng tròn thục nữ đẹp và sang,
Thời chiến tranh chồng xã trưởng trong làng,
Tàn binh biến dò đường sang nước Mỹ,

Cuộc sống mới nơi miền đông thú vị,
Nhà đông con đều có chí lập thân,
Tuổi đã cao về nguyên quán đôi lần,
Chồng không chắc gặp tình nhân ngày trước,

Máu hoạn thư nổi bừng khi biết được,
Rồi cuộc tình dậy sóng phải ly tan,
Bệnh nan y chồng trở lại xóm làng ,
Thăm thân quyến những ngày tàn cõi tục,

Nỗi oán hận còn vương mang tới lúc,
Chồng lìa trần người chẳng dự lễ tang,
Bến quê hương kẻ sắp trút hơi tàn,
Không biết có nghĩ mình mang oán hận ?

VÂN NGUYỄN. JUNE 24 , 2015 . 11.25 AM.
VIẾT KÍNH TẶNG DÌ LÊ- THỊ-NGÔ , SOUTH CAROLINA .USA.
KÍNH DÂNG HƯƠNG LINH NGƯỜI  DƯỢNG QUÁ VÃNG  NGUYỄN VĂN BÊ.