Sunday, June 28, 2015

50 NĂM GẶP LẠILoài cá cháy từ bốn vùng biển mặn,
Ghé miền tây vàm Đại Ngải Hậu giang,
Năm mươi năm biệt tích phải ngỡ ngàng,
Bỗng quay lại gặp người mang nỗi nhớ,

Dân đất Sóc ngày xưa từng bở ngở,
Cá lạ lùng thịt ngọt lại nhiều xương,
Buồng trứng to vị béo khó mà lường,
Nấu canh ngót ăn bún thì khó tưởng,

Hơn một nửa thế kỷ dài chuyển hướng,
Đến Hoa Kỳ nước lạ cũng nhiều bang,
Fran-cis-co rồi lạc bến Por-land,
Tới bờ biển phía đông ngàn dặm biển,

Người dân Việt sau năm trường cuộc chiến,
Đến nơi nầy lập nghiệp mấy mươi năm,
Ngày hôm nay thấy lại cá mừng thầm,
Kỷ niệm cũ ghép phần trang sử mới.


VÂN NGUYỄN . JUNE 28-2015 .4.10 AM .
VIẾT KỶ NIỆM THAY LỜI CẢM TẠ ANH MẪN & CHỊ LIỄU (CGSHD)
GỞI TẶNG NHỮNG CON CÁ CHÁY TỪ  TIỂU BANG OREGON TỚI QUẬN CAM ,CA.