Thursday, July 2, 2015

NGÀY HOA KỲ ĐỘC LẬPHai thế kỷ ba chín năm rồi đấy,
Xứ cờ hoa đã vùng dậy vương lên,
Mang an cư thịnh vượng cả hai miền,
Họp chủng tộc phải là duyên tiền kiếp ?

Ngày tháng bảy bốn tây là thông điệp,
Để người dân nhớ độc lập tự do,
Làm quốc lễ cho nước Mỹ reo hò ,
Đốt pháo bông mừng tiệc tùng vang dội,

Là sức mạnh hàng đầu trên thế giới,
Máu hãy còn loang đổ bởi vì đâu ?
Đem bình an tới những nước ưu sầu,
Bị áp bức vì cường hào ác bá,

Con cháu Mỹ bao năm trường cũng đã,
Đỗ máu nhiều trên cả đất Việt Nam,
Là chiến hửu trong cuộc chiến tương tàn,
Bởi ý thức ghi vào trang sử Việt ,

Hai thế chiến chục triệu người bị giết,
Đất Cao Ly nhuộm máu lính cờ hoa,
Vùng trung đông cuộc chiến khó giải hòa,
Biển đông á rồi cũng là điểm nóng ?VÂN NGUYỄN. JULY 1, 2015. 10.05 PM.
VIẾT CHO NGÀY LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ  4 THÁNG 7 NĂM 1776.