Saturday, October 24, 2015

NGŨ LONG CÔNG CHÚA


Mẹ ơi thiên hạ nói nhiều,
Sanh được năm gái là điều trời ban,
Phú quí hơn được khối vàng,
Ngày sau vinh hiển ngập tràn tấm thân,

Con ơi mẹ cũng nhớ rằng,
Số mình tới Mỹ diện phần H

Ô,
Mười ba năm lẽ tội đồ,
Phận cha quan lớn phải đời nhà lao,

Hai mươi năm ở xứ giàu,
Mẹ chưa biết được khi nào mới vinh,
Năm đứa con gái thật xinh,
"Sợ lúc chống gậy chưa nhìn giàu sang ".


VÂN NGUYỄN . OCTOBER 23 , 2015. 9.35 PM .
VIẾT TẶNG THÂN MẪU BÍCH THY ,LITTLE SAIGON ,CALI .