Thursday, October 29, 2015

TÂM TÌNH "ANH SÁU QUẬY"


Em kể lại cuộc đời"Anh Sáu Quậy",
Thuở chào đời nguyên quán đất Trà Vinh,
Cha Mẹ em  sinh chỉ có một mình,
Làm phận gái phải ba chìm bảy nổi,

Tám tháng tuổi vào nhà lao vì tội?
Cha bị tù vì cái lỗi giàu thôi,
Tám năm trôi cha chịu cũng đũ rồi,
Em một tháng phải nếm đời sương gió,

Bốn năm lần vượt biên đều trắc trở,
Cha mẹ em sớm duyên nợ lìa nhau,
Sống quạnh hiu cô nhi viện thuở nào,
Duyên phận đến cho em vào đất Mỹ.

VÂN NGUYỄN. OCTOBER 28 ,2015. 5.02 AM.
VIẾT TẶNG "ANH SÁU QUẬY" . LITTLE SAIGON . CALI .