Friday, November 6, 2015

HỒNG NHAN LẬN ĐẬN


Em đến Mỹ trên bước thềm tuổi ngọc,
Nợ sách đèn vừa hết lúc bậc trung,
Đời bôn ba cũng vất vả khôn cùng,
Lấy chồng sớm xây dựng đường sự nghiệp,

Thời có lúc những thăng trầm đáng tiếc,
Để em buồn em tủi biết là bao,
Duyên nợ ai xui khiến vỡ năm nào,
Buổi tứ thập còn cam go lắm chặng,

Em trách phận không được điều may mắn,
Hết nợ tình phu phụ sớm ly tan,
Con ba đứa em lo tạm chu toàn,
Thiên tiền định cho hồng nhan lận đận ?


VÂN NGUYỄN . NOVEMBER 6 , 2015 .5.15 AM .
VIẾT TẶNG  PHƯỢNG MERCEDES , LITTLE SAIGON ,CALI .