Tuesday, November 10, 2015

BIẾT TRẢ LỜI SAO?Anh đến đây thuở đời xuân son sắc,
Thất thập niên còn nét mặt du sinh,
Đường tương lai chờ đón bước chân mình,
Cũng đỗ đạt cho thời vinh quang ấy,

Ngày duyên nợ đến rồi đành cũng phải,
Lập gia đình vợ trẻ lại hiền lương,
Cal Po-ly tốt nghiệp cũng chung trường,
Bốn đứa con niềm yêu thương đất Mỹ,

Rồi định mệnh thời họa vô đơn chí,
Vợ bạc bài sự nghiệp rụi tàn phai,
Làm cho anh tâm trí quẫn từng ngày,
Trước tuyệt đỉnh rồi hôm nay vực thẳm,

Tình cảnh vợ đỏ đen còn say đắm,
Biến đời anh thành khủng hoảng nội tâm,
Tiền pen-sion tạm cuộc sống âm thầm,
Hỏi anh sao chẳng lời anh để đáp ???

VÂN NGUYỄN. NOVEMBER 9, 2015 . 2.43 AM.

VIẾT TẶNG  THI THÀNH CHÂU. GARDEN GROVE, CALI.