Tuesday, November 10, 2015

CÁ CHẬU CHIM LỒNGTruyện ngày xưa những người trai ngang dọc,
Đường thênh thang mặc sức bước chân đi,
Vỗ cánh bay đây đó ngại ngùng gì,
Qua những suối những đồi chi chẳng sợ,

Có nhiều lúc trên nẽo đường hiểm trở,
Đèo Ba Dội tuyệt tác thuở Xuân Hương,
Chuyện Đánh Đu nam tử chí chưa sờn,
Nào ra trận Cờ Người không biết ngán,

Buổi cao tuổi thì thằm cùng chúng bạn,
Giờ không còn ước vọng áng mây trôi,
Ngỡ cung phi bến đậu hết cuộc đời,
Thời lia thia chẳng còn bơi nước ruộng.

VÂN NGUYỄN. NOVEMBER 10, 2015. 12.30 AM.
VIẾT TẶNG TONI HIẾU & TÂM QUÁCH. MIỀN NAM CALI.