Sunday, November 22, 2015

NGÀY ĐOÀN TỤ
Anh đến đây ba thập niên rồi đó,
Buổi đồng hành trên biển có đàn con,
Đời gặp may với mắn chuyện sống còn,
Tự những chuổi ngày dài trên đất Việt,

Ba giòng con vẫn thương nhau tha thiết,
Gắng sức làm mong nối nghiệp đời cha,
Hai thằng em còn mẹ ở quê nhà,
Kém diễm phúc hơn người anh đất Mỹ,

Năm tháng dài  trôi qua đồng một ý,
Bảo lãnh người mẹ sớm để an cư,
Ngày hôm nay có cha đẻ nhân từ,
Để kỷ niệm phút đầu tiên đoàn tụ.

VÂN NGUYỄN. NOVEMBER 21, 2015. 3.45 PM.
VIẾT TẶNG ANH TRỌNG NGUYỄN , SANTA ANA, CALI.
CHÚC MỪNG ANH CÓ NGÀY ĐẠI GIA ĐÌNH ĐOÀN TỤ.