Tuesday, November 24, 2015

DÒNG ĐỜI


Bốn thập niên qua rồi trên đất Mỹ,
Thời gian trôi theo từng bước chân đời,
Chuyện thế tục giờ cũng đã đầy vơi,
Nay vui với cháu con thời tuổi hạc,

Có đôi lúc giọt sầu trong khóe mắt,
Ngày năm xưa viễn ảnh chắc không phai,
Đứa con trai đễ lại phút ưu hoài,
Đời vắng số vì người hay định mệnh ?

Thế thời thế buồn đi rồi vui đến,
Dòng đời ta làm kỷ niệm trời cho,
Lúc bỉ cực nào đó đến reo hò,
Nên vui sống lạc quan cho số phận?


VÂN NGUYỄN. NOVEMBER 24, 2015. 5.40 AM.
VIẾT TẶNG ANH CHỊ THANH & ANH CHỊ THÀNH, LITTLE SAIGON, CALI.