Wednesday, November 25, 2015

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ


Ngược dòng kỷ niệm quảng đời trôi,
Trời rộng bao la đất đão người,
Vốn liếng anh văn còn đâu đó,
Vào trường xin dạy thưở đôi mươi,

Một thời tị nạn còn nhớ rõ,
Đồng nghiệp trò xưa ở cuối trời,
Mấy chục năm dài nơi ký ức,
Giờ hình dung lại nhớ đầy vơi.

VÂN NGUYỄN. NOVEMBER 24, 2015. 12.55 PM.
VIẾT CHO THUỞ THUYỀN NHÂN-

GALANG I, INDONESIA 1980 .