Thursday, January 21, 2016

TÂM TÌNH THỜI BÁT THẬPTám mươi tuổi thuở xưa người ít có,
Thầy trong vòng được cái thọ thời nay,
Xứ cờ hoa sinh sống những năm dài,
Cùng con cháu nơi đây ngày thượng thọ,

Lời tâm sự âm vang còn đâu đó,
Có hôn thê đồng nghiệp với trò xưa,
Đồng lắng nghe kỷ niệm cũ cũng vừa,
Khơi ký ức năm nào chưa thố lộ,

Ngày hôn lễ bên Anh còn nhớ rõ,
Sáu năm dài cách trở chuỗi ngày xa,
Người hôn thê chờ đợi ở quê nhà,
Phút gặp lại đất cờ hoa kỷ niệm,

Người thỏ thẻ cùng mọi người hiện diện,
Buổi tiệc mừng đời bát thập kỷ niên,
Rằng hãy xem như phần tử gia đình,
Để làm ấm tình đồng hương viễn xứ.

VÂN NGUYỄN . JANUARY 21 , 2016 .8.10 AM .
VIẾT KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT LẦN THỨ 80 THẦY HIỆU TRƯỞNG
TRẦN CẢNH XUÂN , CỰU HIỆU TRƯỞNG TRUNG HỌC HOÀNG DIỆU
BA XUYÊN , TẠI TƯ GIA SAN DIEGO ,CALIFORNIA, JANUARY 10, 2016 .