Tuesday, January 5, 2016

VÔ GIA CƯ VÀ NOEL


Ngày No-el mọi người vui chào đón,
Có tiệc tùng quà cáp tặng người thân,
Mừng giáng sinh cầu Chúa giúp bội phần,
Để nhân loại hưởng hồng ân cứu rỗi,

Người không nhà phải chăng còn lắm tội?
Sống lang thang là cái nỗi nghiệt oan ?
Đêm từng đêm nới góc phố bên đàng,
Chịu giá rét những ngày sang năm mới,

Vùng đất nước Hoa-kỳ là cơ hội,
Được cơm no áo ấm với tương lai,
Nhưng cũng có bao thân phận ăn mày,
Bởi nghiệp chướng hay luật trời thưởng phạt?


VÂN NGUYỄN . JANUARY 5 , 2016 .