Thursday, January 7, 2016

TỰ TÌNH KHÚCKhi chưa yêu em làm thơ dang dỡ,
Lúc yêu rồi em bỗng sợ dỡ dang,
Tình phôi pha để cay đắng vô vàn,
Nợ tình chi cho thêm ngần tan tác,

Em ngẩm nghỉ cuộc đời nghe mộc mạc,
Nếu đừng yêu tim chẳng phải xót xa,
Đêm từng đêm gối chiếc phận đàn bà,
Đỡ chịu đựng chuỗi ngày oa mắt lệ,

Nhưng lắm lúc lửa tình đời nhân thế,
Khiến em thành thử thách để dò tin,
Người thủy chung hay có kẻ bạc tình?
Tới độ ấy hương tàn in vết tục.

Em mong ước cuộc tình trong hạnh phúc,
Cạm bẫy nhiều nên tình chóng tàn phai,
Nên lỡ yêu em lo lắng từng ngày,
Sợ dang dỡ bài thơ chưa đoạn kết.


VÂN NGUYỄN . JANUARY 7 , 2016 .5.12AM.
VIẾT TẶNG DIỄM "PHỐ ĐÊM " LITTLE SAIGON ,CALI .