Monday, February 15, 2016

CÔ HIỆU TRƯỞNG
Ngày trở lại thăm quê vùng đất Sóc,
Bính Thân về nguyên đán tạm niềm vui,
Mùng sáu tết đường phố có điều hiu,
Bởi dân Việt ăn tết nhiều mới chịu,

Trời vừa sáng ghé thăm trường Hoàng Diệu,
Có cô thầy bạn học cựu đồng môn,
Trường bây giờ khác lạ đẹp nhiều hơn,
Cô Hiệu Trường ra cỗng trường tiếp đón,

Nhớ ngày cũ hiệu trưởng thường được chọn,
Là thầy thôi chớ ít phải là cô,
Nụ cười tươi duyên dáng quá đi thôi,
Làm ngơ ngẩn học trò thời tuổi hạc,

Ai cũng phải thì thầm nhìn ngơ ngác,
Hiệu trưởng giờ so trẻ với trò xưa,
Tôi ngẩm nghỉ rồi bật mấy tiếng thừa,
Cô” Hiệu trưởng sao mà xinh đẹp quá.”


VÂN NGUYỄN. FEBRUARY 14 , 2016 . 4.45AM.
VIẾT TẶNG CÔ  PHỤNG ,HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC HOÀNG DIỆU,

THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG , VIỆT NAM .