Thursday, February 25, 2016

GIANG ĐỜNAnh vốn cựu đồng môn trường Hoàng Diệu,
Khóa đầu đời khi lớp mở đầu tiên,
Sáu mươi năm kỷ niệm thưở sinh tiền,
Số chìm nổi nặng nợ duyên nghệ sĩ,

Thời vàng son tiếng đàn anh ưng ý,
Giọng trử tình ngày đó ngỡ còn đây,
Nhưng có ai thấu hiểu được buổi nầy,
Chạy xe ôm đất Sài thành nhộn nhịp,

Ngày đất nước sau cái thời chuyễn tiếp,
Muốn đổi đời nhưng không có tiền nong,
Dù bạn thân cũng chẳng được chút lòng,
Để thân phận bây giờ trong tăm tối,

Người bạn đời tiếng ca thời đang nổi,
Cũng phủ phàng lòng dạ đổi tình lang,
Thầy bạn anh đây đó ở mọi đàng,
Kẻ phú quý người giàu sang cũng có,

Đời tuổi hạc anh mong tìm được ngõ,
Để an nhàn cuộc sống ở tương lai,
Cho chiếc xe thôi lăn bánh từng ngày,
Quá thất thập đời trần ai lận đận ?


VÂN NGUYỄN . FEBRUARY 25 , 2016. 7.40 PM (VIETNAM TIME).
VIẾT TẶNG ANH GIANG ĐỜN CHSHD 57-64 ,THỦ ĐỨC ,VIỆT NAM .
CA SĨ BĂNG CHÂU ,USA .