Friday, May 6, 2016

CHIẾC BÓNG THỜI GIAN
Ngày vừa đến đặt chân vào đất Mỹ ,
Tuổi ngũ tuần đầy ấp chí lập thân,
Rồi hôm nay tới quá độ cữu tuần,
Có cháu chít vây quanh mừng sinh nhật,

Ba mươi sáu năm rồi trôi qua mất,
Gẫm cuộc đời như những hạt sương đêm,
Tuổi nhân thế đi qua cũng êm đềm,
Theo định luật tre tàn măng lại mọc,


Lúc quê hương những ngày còn tang tóc,
Trời trung niên lừng lẫy dọc đường sông,
Chí lập thân nòi giống của tiên rồng,
Lìa xa xứ bước qua vòng sinh tử,

Tuổi xế chiều nơi vùng trời viễn xứ,
Cầu mong cho sức khỏe được an khang,
Dĩ vảng như ẩn hiện lúc mơ màng,
Buồn hay vui chuỗi ngày mang thượng thọ?

VÂN NGUYỄN. MAY 6, 2016. 4.00AM.
VIẾT KỶ NIỆM SINH NHẬT LẦN THỨ 87 ÔNG PHAN VĂN NĂM (NHẠC GIA).