Saturday, May 7, 2016

HỒN NHIÊN


Đến thăm em đôi lần chiều tắc nắng,
Son trên môi hồng thắm mỉm cười duyên,
Tuổi ba mươi còn đậm nét hồn nhiên,
Vui chào đón mọi người nơi quán rượu,

Nghề y tá của em là tay hữu,
Bận không nhiều nên tay tả làm thêm,
Cuộc sống em trông có vẻ êm đềm,
Nào ai biết nỗi niềm riêng em có ?


VÂN NGUYỄN. MAY 7, 2016. 4.20 AM.
VIẾT TẶNG "CÔ GIÁO THẢO" SKY RESTAURANT, WESTMINSTER, CALI.