Saturday, May 21, 2016

ĐÔI BỜ KỶ NIỆMAnh đến đây giữa ngày tàn chiến cuộc,
Dựng nghiệp đời trong độ tuổi hai mươi,
Làm bầu show văn nghệ được một thời,
Có vợ đẹp bên đời nơi đất lạ,

Mấy thập niên thăng trầm rồi vấp ngã,
Người hôn thê cũng từ tạ tình anh,
Sự nghiệp trôi duyên nợ cũng tan tành,
Buồn số phận trở về thăm nguyên quán,

Những năm trường quê hương anh trú tạm,
Làm công trình phát triễn tháng ngày hơn,
Buổi trung niên độc mã đất Sài Gòn,
Duyên tiền gặp tình nhân còn trẻ quá,

Chuyện đầu tư hai người cùng hợp cả,
Rồi bây giờ có được gái và trai,
Mấy mươi năm bên đó lúc bên nầy,
Đời chồng vợ đôi bờ hai kỷ niệm.


VÂN NGUYỄN. MAY 21, 2016. 5.00AM.

VIẾT TẶNG ANH THÔNG, FOUNTAIN VALLEY, CALI.