Sunday, July 3, 2016

TỰ TÌNH KHÚC -05


Em tới đất cờ hoa còn bé nhỏ,
Tám tuổi đời tiếng Việt có là bao,
Nhìn tương lai xứ lạ rộng làm sao,
Đường đại học mấy năm chào tạm biệt,

Buồn cha mất gieo nỗi sầu da diết,
Bỏ học về gánh nặng biết gì hơn,
Lo phụ mẹ rồi con tuổi còn non,
Bởi duyên nợ phu thê đường hai lối,

Em cố gắng vì tương lai vẫn đợi,
Học và làm trong lứa tuổi ba mươi,
Vui với con và mẹ cạnh bên đời,
Chuyện chồng vợ bây giờ thôi nghĩ tới.

VÂN NGUYỄN. LULY 2, 2016 - 5.05 AM.
VIẾT TẶNG CÔ GIÁO THẢO ,REGISTERED NURSE,
GARDEN GROVE HOSPITAL, ORANGE COUNTY, CALI.