Sunday, July 10, 2016

ĐỜI ANH THÔNG NGÔNAnh từ bé vốn con nhà giàu có,
Tuổi vào đời cậu ấm ở miền tây,
Làm thông ngôn cho Mỹ những năm dài,
Thuở khói lửa quê nhà gây tang tóc,

Rồi tới lúc ngày sắp tàn chiến cuộc,
Lính G I giờ cũng bước sang ngang,
Buồn bâng quơ ngơ ngẫn phút lầm than,
Trở về quê ứng cử làm ấp trưởng,

Ngày đất nước bước qua thời chuyển hướng,
Phút hải hùng rồi phải vướng vào thân,
Đường lao lý chẳng gì để phân vân,
Một năm lẽ để tâm thần như mất,

Đời dân giả không lâu rồi bí mật,
Bỏ quê nhà để tìm bước ly hương,
Mai mắn thay cuộc chạy trốn trên đường,
Tới đất Mỹ sống tha phương từ đó.

VÂN NGUYỄN. JULY 9, 2016. 6.45 AM.
VIẾT TẶNG ANH LƯU HUY, HUNTINGTON BEACH, CALI.