Tuesday, July 12, 2016

TIÊN ÔNG
Tiên ông đang ngự trên non,
Thời tiếc nóng quá chẳng còn thú chi,
Xuống núi tắm suối tức thì,
Bổng gặp tiên nữ đứng nhìn bên hông,
Tiên ông hỏi muốn tắm không ,
Tiên nữ muốn lắm nhưng lòng còn e,
“Thầy ơi trời nóng trưa hè,
Em đi tắm suối lúc ve gợi sầu.”

VÂN NGUYỄN. JULY 11, 2016. 12.20 PM
VIẾT KÍNH TẶNG THẦY TÂM, THẦY PHÁI, THẦY NHIẾP
CỰU GIÁO SƯ TRUNG HỌC HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG .
LÂM HOÀNG YẾN (CHSHD 64-71).VIỆT NAM.