Saturday, July 16, 2016

GỢI NHỚẢnh gợi cho em một khối sầu,
Đời cha khuất bóng cũng lâu lâu,
Áo bay khơi lại ngày binh biến,
Giờ đã qua rồi chuyện bễ dâu.

VÂN NGUYỄN , JULY 16 , 2016 .2.57AM.
VIẾT TẶNG CÔ GIÁO THẢO , LITTLE SAIGON , CALI .

(ẢNH MINH HỌA).