Saturday, July 16, 2016

THI CỬ



Học hành thêm nữa chuyện của em,
Thức trắng từng đêm cạnh sách đèn,
Tương lai nào đó em thầm ước,
Cực trước sau nầy được tiếng khen,
Đôi canh mệt quá em ngồi ngủ,
Vất vả ngày làm cũng đã quen,
Phương tây cao tuổi còn thi cử,
Có chí thì nên chuyện chẳng hèn.



VÂN NGUYỄN . JULY 16 , 2016 . 5.20 AM .
VIẾT TẶNG CÔ GIÁO THẢO , LITTLE SAIGON ,CALI.