Thursday, July 21, 2016

NGHỀ BÁN HOA
Nước Mỹ có nghề bán dạo hoa,
Lang thang đường phố lắm xe qua,
Đứng đợi xe ngừng và hỏi khách,
Mua giùm gởi tặng kể như quà,

Quán nhậu cũng nhiều cô bán bông,
Đi nhanh tới chổ có người đông,
Nhất là thực khách kề bạn gái,
Mười đô một bó tặng lấy lòng.     


VÂN NGUYỄN . JULY 18, 2016 . 3.25 PM .