Monday, July 25, 2016

DUYÊN TIỀN ĐỊNH


Cuộc sống đời nhân lụy chữ duyên?
Chồng vợ nên duyên định kiếp tiền?
Mẹ cha phút tận lìa dương thế,
Con được tiền duyên tiễn cỏi thiên?

VÂN NGUYỄN . JULY 25,2016 . 6.50AM .
VIẾT TẶNG PHẠM KIM PHÚC  CHSHD.