Friday, August 19, 2016

ÔNG CẬU TÔI
Ngày trở lại thăm quê lần sau cuối,
Được biết người đã xa cõi trần gian,
Buồn miên man gợi lại chuỗi lầm than,
Thuở đất mẹ còn vô vàn tang tóc,

Đời của ông chưa bước vào lớp học,
Chỉ đường đời cho đến lúc tàn hơi,
Làm nông dân châm lấm thuở sinh thời,
Sống mộc mạc ruộng vườn nơi đất Tổ,

Ông vui thú điền viên bên chén rượu,
Thả tâm hồn theo khói thuốc vàng tay,
Tôi gặp ông thỉnh thoảng một năm dài,
Uống với ông một vài ly rượu đắng,

Nay ông bỏ dương trần trong yên lặng,
Thượng thọ rồi còn sắp chẳn trăm năm,
Cầu nguyện ông sớm được cõi thiên đàng,
Để vui hưởng đời đời trong lạc cảnh.

VÂN NGUYỄN,  AUGUST 18, 2016. 3.10 AM.
VIẾT KÍNH TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH ÔNG NGUYỄN ÚT XUYÊN
NGUYÊN QUÁN XÃ BA TRINH ,SÓC TRĂNG VỀ AN NGHĨ CÕI VĨNH HẰNG.