Monday, August 19, 2013

HỎI THĂM


Đã mấy mươi năm xa quê hương,
Coi bói bên đây chẳng lạ thường,
Mỹ Việt cũng nhiều người xem tướng,
Tìm hiểu công danh với bạn đường,

Vừa mới nghe tin ở quê nhà,
Thầy Hội ngày xưa dạy trường ta,
Biết xem vận mệnh qua diện mạo,
Nên viết đôi câu hỏi thế nào,

Ngọc Thủy vừa về thăm cố hương,
Đã hỏi thầy xem chuyện tình trường,
Thầy nói hai năm đường xa nữa,
Vậy hỏi bây giờ mấy anh thương?


VÂN NGUYỄN. AUG 18TH , 2013.
VIẾT TẶNG NGỌC THỦY, SYDNEY, AUSTRALIA.