Tuesday, August 20, 2013

THƠ PHÚC ĐÁPCám ơn anh gửi tặng mấy vầng thơ
Anh hỏi thì em xin thưa
Người thương thì chưa thấy, người thích cũng chẳng ra
Tình duyên đã lận đận, thuyền giờ không bến đổ
Đò chiều, sông vắng,  mấy người thương
Lời thầy bói quẻ để cho vui, số kiếp phòng ‘không” đã rỏ rồi
Xin gửi tặng anh Vân Nguyển

Ngọc Thủy (71-78)-