Saturday, June 18, 2016

TỰ TÌNH KHÚC -04


Em từ nhỏ đẹp xinh quê đất Sóc,
Tuổi trăng tròn Hoàng Diệu học trò ngoan,
Thời sinh viên trường dược đất Sài Gòn,
Lấy chồng muộn khi ra trường dược sĩ,

Đường tình ái không lâu vì thiên ý?
Nửa phần đời chồng đột tử qui tiên,
Lúc tuổi em tam thập thất kỷ niên,
Buồn định mệnh cho tình duyên sớm tận,

Sống góa bụa nuôi con nhiều hụt hẫng,
Nay tới ngày tuổi hạc chẳng gì hơn,
Cố luyện tâm trong kiếp sống cô đơn,
Chọn Phật pháp để tìm phương giải thoát,

Em an phận bên đời thường mộc mạc,
Ẩm thực nhiều với chay lạt mà thôi,
Không bon chen để thư thả trong đời,
Chẳng than thở chuyện hời nơi cõi tạm.

VÂN NGUYỄN. JUNE 17, 2016. 8.25 AM  VIETNAM TIME.

VIẾT TẶNG TRANG CẨM TÚ CHSHD (63-70) .THÀNH PHỐ SÓC-TRĂNG, VN..